KRPA Slovakia spol. s r.o.

Hrabové 299, 014 01 Bytča

tel.: +421 41 5522 510
fax: +421 41 5575 200
e-mail: info@krpaobaly.sk

Zákaznícke centrum
Tel.: 0850 211 511
Fax: 0850 311 511

IČO: 30229138
DIČ: 2020438596
IČ DPH: SK2020438596

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 15349/L Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 15349/L

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 041 / 7632 130, Fax: 041 / 7632 139, E-mail: za@soi.sk

Pošlite nám správu

    Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú použité iba pre riešenie Vašej požiadavky. Zásady pre spracovanie osobných údajov sú tu:  pravidlá ochrany súkromia.